Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Výuka     Závěrečná práce
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Štátny rozpočet SR
Autor:
Pracoviště:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Štátny rozpočet SR
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom ‚Štátny rozpočet SR‘ je zhodnotenie jeho vývoja v období rokov 2008 - 2017. Štátny rozpočet predstavuje prepracovaný dokument, v ktorom sú zahrnuté všetky príjmy a výdavky štátu v rámci jedného rozpočtového obdobia. Dotýka sa úrovne života všetkých obyvateľov a zároveň ovplyvňuje životy budúcich generácií. Je kľúčovým faktorom hodnotenia hospodárenia v každej krajine. Práca prednesie trend vývoja štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sledovanom období a jeho následnú komparáciu v jednotlivých rokoch. Prvá kapitola predstaví teoretické poznatky a pohľady slovenských a cudzokrajných autorov. Druhá kapitola bude venovaná definovaniu cieľov práce. Nadväzujúca tretia kapitola bude pojednávať o metodike práce, pomocou ktorej dosiahneme stanovené ciele. Štvrtá kapitola bude zameraná na podobnú analýzu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v období vybraných rokov. Záver práce bude sumarizovať zistené poznatky zo skúmanej problematiky.
Klíčová slova:
štátny rozpočet, príjmy, výdavky, deficit , prebytok, štátny dlh, rozpočtová politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně