Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     
     
Lesson          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Direct payments in Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Priame platby v SR
Summary:
Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z hlavných politík európskeho spoločenstva, ktorej vznik sa viaže k roku 1962. Ide o politiku zameranú na podporu poľnohospodárstva v Európskej únii. Prestavuje súbor pravidiel a mechanizmov upravujúcich výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov. Spoločná poľnohospodárska politika od vzniku prešla niekoľkými etapami, ktoré prispeli k jej zefektívneniu. Slovenská republika sa stala jej súčasťou v roku 2004, keď vstúpila do Európskej únie. Najväčšiu zmenu v spôsobe podpory poľnohospodárstva priniesla tzv. Luxemburská reforma, ktorá sa orientuje viac na spotrebiteľov a daňových poplatníkov, no súčasne umožňuje poľnohospodárom slobodne vybrať produkty, ktoré budú vyrábať. Neoddeliteľnou súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú dotácie, ktoré majú formu priamych platieb. Priame platby sú financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V súčasnosti sú priame platby vyplácané na plochu, tzn. nie sú závislé od objemu produkcie. Aby mohli byť poľnohospodárom vyplatené priame platby, musia dodržať niekoľko stanovených podmienok, ktoré sú uvedené pod názvom "krížové plnenie". V bakalárskej práci som analyzovala priame platby podľa jednotlivých kategórii, ktoré majú zásadný vplyv na poľnohospodársku produkciu, venovala som sa podmienkam, ktoré majú byť dodržané a reforme na roky 2014 až 2020.
Key words:
Spoločná poľnohospodárska politika, Priame platby, jednotná platba na plochu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited