Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

          Výuka     Závěrečná práce
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zanalyzovanie a vyhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR od roku 1993 po rok 2012. Hlavným cieľom je zhodnotiť základne charakteristiky agroobchodu (dovoz, vývoz, saldo, obrat) a ich vývoj v čase. Pre prehľadnejšie zanalyzovanie základných charakteristík agroobchodu je časové obdobie 1993-2012 rozdelené na 4 kratšie časové obdobia. Prvé obdobie (1993-1998) je charakterizované vznikom samostatnej SR a práca sa zaoberá agroobchodom v prvých piatich rokoch samostatnosti SR. Druhé obdobie (1999-2003) sa nesie v znamení ekonomických reforiem. Tretie charakterizované obdobie (2004-2008) sa nesie v znamení vstupu SR do EU a rastúceho slovenského hospodárstva a posledne sledované obdobie (2009-2012) je charakterizované príchodom hospodárskej krízy na Slovensko, spomalením národnej ekonomiky a prvými náznakmi zotavenia ekonomiky. Na základe získaných údajov, vlastných výpočtov a následných dosiahnutých výsledkov, je v závere práce zhodnotený podrobný vývoj zahraničného agrárneho obchodu, doplnený o odporúčania do nasledujúcich rokov.
Klíčová slova:
vývoj, dovoz, vývoz, obchodná bilancia, obrat, index rastu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně