Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
Final thesis
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of agricultural subsidies within the country V4
Written by (author):
Ing. Marek Bujnoch
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je porovnanie agrodotácií v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Prvá časť je zameraná na stručnú históriu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej vývoj. Ďalej rozoberá reformy, ktoré boli realizované počas existencie SPP. V ďalšej časti práce je SPP rozčlenená na dva piliere, v ktorých sú popísané jednotlivé spôsoby financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. V nasledujúcej časti popisuje poľnohospodárstvo krajín Vyšehradskej štvorky, analyzuje vybrané ukazovatele poľnohospodárskych dotácií jednotlivých krajín a porovnáva ich vývoj v jednotlivých rokoch. V závere zhodnocuje vývoj analyzovaných ukazovateľov v rámci krajín V4.
Key words:
Spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodárstvo, priame platby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited