Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Economic evaluation of biogas plant
Written by (author): Ing. Jaromír Džubera
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Kulla, MBA
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice
Summary:Bakalárska práca " Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice " sa venuje ekonomickému zhodnoteniu efektívnosti výroby bioplynu na úrovni konkrétnej bioplynovej stanice. Budeme analyzovať celkovú efektívnosť výrobného procesu, ktorému priamo podlieha určenie kritérií pre rozhodovanie o investícií finančných prostriedkov. Výstupom naplnenia hlavného cieľa bude vyslovenie záveru o efektívnosti, prípadne neefektívnosti prevádzky vybranej bioplynovej stanice za zadaných podmienok. K naplneniu hlavného cieľa prispeje splnenie čiastkových cieľov. Pôjde o: zber a spracovanie vstupných údajov, analýzu zloženia a množstva vstupnej biomasy, zhodnotenie výnosnosti z hľadiska produkcie bioplynu, spracovanie údajov o energetických vstupoch a výstupoch bioplynovej stanice, analýza technického riešenia bioplynovej stanice, vyhodnotenie celkovej energetickej účinnosti, vyhodnotenie nákladov a prínosov bioplynovej stanice, návrhy a odporúčania. Celkový systém ekonomického zhodnotenia procesu výroby bioplynu nie je jednoduchou záležitosťou. Pre potreby naplnenia hlavného cieľa budeme vychádzať z istých zadaných podmienok. Východisko bude podmienené spôsobu realizácie investície do systému bioplynovej stanice. Práca navyše využíva základné ekonomické ukazovatele pre podporu ekonomického zhodnotenia efektívnosti výrobného procesu bioplynu.
Key words:bioplynová stanica, ekonomické zhodnotenie, doba návratnosti systému

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited