Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of quercetin in combination with T-2 toxin on endocrine system of rabbit
Written by (author): Ing. Mário Horváth
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv kvercetínu v kombinácii s T2 toxínom na endokrinný systém králika
Summary:T-2 toxín, trichothecenový mykotoxín, prirodzene kontaminujúci obilniny a poľnohospodárske produkty môže mať negatívne účinky na zdravie zvierat a ľudí. Na druhej strane bolo zaznamenané, že kvercetín má silné antioxidačné účinky na organizmus živočíchov. Cieľom práce bolo skúmať účinok prírodnej protektívnej látky kvercetínu a toxickej látky T-2 toxínu na endokrinný systém králika v podmienkach in vivo. Študovali sme vybrané hormóny folikulostimulačný hormón (FSH), luteinizačný hormón (LH), prolaktín, tyreostimulačný hormón (TSH), hormón štítnej žľazy T4, hormóny vaječníkov progesterón a 17beta-estradiol v krvnej plazme králikov. Hormóny boli analyzované metódou ELISA. Zistili sme, že : 1) jedna dávka T-2 toxínu (0,08 mg.kg-1 ž.hm.) intramuskulárne aplikovaná 72 hodín pred zabitím zvierat významne neovplyvnila koncentrácie hormónov FSH, LH, prolaktínu, TSH, T4, progesterónu a 17beta-estradiolu v krvnej plazme králikov. 2) Podobne kombinácia kvercetínu (v dávkach 10, 100 a 1000 mikrog.kg-1 ž.hm.) intramuskulárne aplikovaná 3 x týždenne počas 90 dní a jedna dávka T-2 toxínu (0,08 mg.kg-1 ž.hm.) významne neovplyvnila koncentrácie hormónov FSH, LH, prolaktín, TSH, T4, progesterón a 17beta-estradiol v krvnej plazme králikov. Jednorázová aplikácia T-2 toxínu nemala negatívny dopad na samičí organizmus králikov. Náznak ochranného účinku kvercetínu bol pozorovaný.
Key words:T-2 toxín, hormóny, krv, kvercetín, králik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited