Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

     Absolvent
     
     
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvercetínu v kombinácii s T2 toxínom na endokrinný systém králika
Autor:
Ing. Mário Horváth
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv kvercetínu v kombinácii s T2 toxínom na endokrinný systém králika
Abstrakt:
T-2 toxín, trichothecenový mykotoxín, prirodzene kontaminujúci obilniny a poľnohospodárske produkty môže mať negatívne účinky na zdravie zvierat a ľudí. Na druhej strane bolo zaznamenané, že kvercetín má silné antioxidačné účinky na organizmus živočíchov. Cieľom práce bolo skúmať účinok prírodnej protektívnej látky kvercetínu a toxickej látky T-2 toxínu na endokrinný systém králika v podmienkach in vivo. Študovali sme vybrané hormóny folikulostimulačný hormón (FSH), luteinizačný hormón (LH), prolaktín, tyreostimulačný hormón (TSH), hormón štítnej žľazy T4, hormóny vaječníkov progesterón a 17beta-estradiol v krvnej plazme králikov. Hormóny boli analyzované metódou ELISA. Zistili sme, že : 1) jedna dávka T-2 toxínu (0,08 mg.kg-1 ž.hm.) intramuskulárne aplikovaná 72 hodín pred zabitím zvierat významne neovplyvnila koncentrácie hormónov FSH, LH, prolaktínu, TSH, T4, progesterónu a 17beta-estradiolu v krvnej plazme králikov. 2) Podobne kombinácia kvercetínu (v dávkach 10, 100 a 1000 mikrog.kg-1 ž.hm.) intramuskulárne aplikovaná 3 x týždenne počas 90 dní a jedna dávka T-2 toxínu (0,08 mg.kg-1 ž.hm.) významne neovplyvnila koncentrácie hormónov FSH, LH, prolaktín, TSH, T4, progesterón a 17beta-estradiol v krvnej plazme králikov. Jednorázová aplikácia T-2 toxínu nemala negatívny dopad na samičí organizmus králikov. Náznak ochranného účinku kvercetínu bol pozorovaný.
Kľúčové slová:
T-2 toxín, hormóny, krv, kvercetín, králik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene