Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinok Yucca shidigera s T2 a HT-2 toxínom na sekréciu steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných
Autor: Ing. Marta Šuplatová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinok Yucca shidigera s T2 a HT-2 toxínom na sekréciu steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných
Abstrakt:Cieľom našej in vitro štúdie bolo skúmať uvoľňovanie steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po ich vystavení rôznym koncentráciám Yucca schidigera, T-2, HT-2 toxínu a ich vzájomným kombináciám (Yucca+T-2 toxín, Yucca+HT-2 toxín). Ovariálne granulózne bunky ošípaných boli po dobu 24 hodín inkubované s prídavkom týchto látok. Yucca schidigera v dávkach 0 a 50 mikrogram.ml-1, T-2 a HT-2 toxín v dávkach 0, 1, 5 a 50 ng.ml-1. Steroidné hormóny progesterón, estradiol a testosterón boli stanovené RIA metódou. Uvoľňovanie progesterónu bolo signifikantne stimulované (P je menšie alebo rovné ako 0,05) vplyvom kombinácie Yuccy v dávke 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom v dávke 5 ng.ml-1. Avšak uvoľňovanie progesterónu nebolo preukazne ovplyvnené vplyvom kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Signifikantnú stimuláciu (P je menšie alebo rovné ako 0,05) uvoľňovania estradiolu sme zaznamenali vplyvom kombinácie Yuccy 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom 50 ng.ml-1. V prípade HT-2 toxínu, ako metabolitu T-2 toxínu, sme zaznamenali preukazné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami, kde bola aplikovaná Yucca v kombinácii s HT-2 toxínom v rôznych koncentráciách (1, 5 a 50 ng.ml-1) (Tab. 4, Graf 4). Podobne sme pozorovali preukazné rozdiely medzi skupinou, kde bola aplikovaná Yucca samostatne v koncentrácii 50 mikrogram.ml-1 a skupinami, kde sme použili kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Sekrécia testosterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek nebola signifikantne ovplyvnená pôsobením Yuccy v kombinácii s T-2 toxínom a HT-2 toxínom vo všetkých koncentráciách použitých v našom experimente (1, 5 a 50 ng.ml-1). Výsledky našej práce naznačujú dávkovo-závislý účinok T-2 toxínu a jeho metabolitu kombinované s Yucca schidigera na sekréciu steroidných hormónov, čo naznačuje možné zapájanie sa daných látok do procesu steroidogenézy v ovariálnych bunkách ošípaných.
Kľúčové slová:testosterón, Yucca schidigera, T-2 toxín, HT-2 toxín, progesterón, estradiol, ovariálne granulózne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene