Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv mäty piepornej na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Eva Húsková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv mäty piepornej na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Mäta pieporná je trváca bylina so 60 -- 80 cm vysokou, chlpatou, v hornej časti rozkonárenou štvorhrannou stonkou a s bledoružovými až slabo fialovými kvetmi. Celá rastlina je silne aromatická. Zbiera sa predovšetkým list ale aj vňať, spravidla na začiatku kvitnutia (júl -- september). Má široké uplatnenie v potravinárskom, likérnickom i cukrárskom priemysle, kde sa používa čerstvá i sušená vňať. V tradičnej čínskej medicíne sa mäta pieporná dlho využíva na liečbu niektorých ochorení vrátane niektorých druhov rakoviny. Posilňuje nervovú sústavu, pomáha pri žalúdočných ťažkostiach, utišuje bolesti žlčníka, pomáha pri bolestiach hlavy, pôsobí protizápalovo a proti nespavosti. Podporuje tvorbu tráviacich štiav a žlče a uvoľňuje svalstvo čriev. Cieľom našej experimentálnej práce bolo hodnotenie vplyvu extraktu z mäty piepornej na sekrečnú činnosť, proliferáciu a apoptózu ovariálnych granulóznych buniek ošípaných. V práci sme sa zamerali na skúmanie účinkov extraktu z mäty piepornej vo vybraných koncentráciách (0,1; 1; 10; 100 a 200 mikrogram.ml-1) na uvoľnenie steroidných hormónov (progesterónu a 17-beta-estradiolu) a prítomnosť markerov proliferácie (PCNA, cyklín B1) a apoptózy (p53, kaspáza-3) v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných v podmienkach in vitro. Steroidné hormóny sme analyzovali pomocou ELISA metódy. Prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy sme hodnotili pomocou imunocytochémie. Zistili sme signifikantné zmeny v sekrécii progesterónu a 17-beta-estradiolu granulóznymi bunkami po in vitro aplikácii extraktu z mäty piepornej. Nami získané poznatky poukazujú na skutočnosť, že extrakt z mäty piepornej v koncentráciách 10 a 100 mikrogram.ml-1 inhiboval uvoľnenie progesterónu a koncentrácia 200 mikrogram.ml-1 ho stimulovala. Mäta pieporná v koncentráciách 100 a 200 mikrogram.ml-1 preukazne stimulovala uvoľnenie 17-beta-estradiolu ovariálnymi bunkami prasničiek. Prídavok extraktu v koncentráciách 1, 10, 100, 200 mikrogram.ml-1 preukazne stimuloval prítomnosť PCNA. Pôsobenie extraktu nemalo preukazný vplyv na prítomnosť cyklínu B1. Preukazná inhibícia kaspázy- 3 po aplikácii extraktu v koncentráciách 1 a 10 mikrogram.ml-1 a preukazná stimulácia pri koncentráciách 100 a 200 mikrogram.ml-1 bola pozorovaná. Prítomnosť p53 v ovariálnych bunkách nebola preukazne ovplyvnená aplikáciou extraktu. Dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že mäta pieporná môže mať dávkovo-závislý vplyv na steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu v granulóznych bunkách vaječníkov ošípaných.
Kľúčové slová:mäta pieporná, progesterón, 17-beta-estradiol, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene