Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných jedlých tukov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Adam Tarko
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Effect of selected edible fats after heat treatment on ovarian functions in vitro
Abstrakt:Fats supplies to many food a distinctive flavor, aroma, texture and form an important component of energy. The aim of the thesis was to investigate the effect of vegetable and animal fats (palm oil, lard, mixture of vegetable fats) after heat on the secretion of steroid hormones (progesterone, 17ß-estradiol, testosterone) and markers of proliferation and apoptosis (PCNA, caspase-3) to ovarian granulosa cells of gilts in vitro. Ovarian granulosa cells were incubated with fats (100 nl.ml-1) for 24 hours, while the control group did not contain the fats after heat. Progesterone, 17ß-estradiol and testosterone were determined by ELISA. Markers of proliferation and apoptosis were determined by immunocytochemistry. The release of progesterone in palm oil has been conclusively inhibited and in lard unchanged. Release of 17ß-estradiol was conclusively inhibited by effect of fat after heat. The release of testosterone was unchanged. We have also investigated the effect of burnt fat (vegetable fat, palm fat) for the presence of markers of proliferation and apoptosis of granulosa ovarian cells. We have notice a reduction in the presence of the marker PCNA in the case of a mixture of vegetable fats and the presence of a marker caspase-3 in the case of palm oil. Our in vitro results indicate that the fat after heat treatment may affect the secretory activity of the ovarian granulosa cells of gilts and affect reproductive function - animals steroidogenesis.
Kľúčové slová:testosterone, ovary cells, apoptosis, 17ß-estradiol, progesterone, fats, proliferation

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene