Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Glycyrrhizia glabra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Michaela Fördösová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Glycyrrhizia glabra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra) je ľudovo zvaná aj sladké drievko. Je to trváca bylina z čeľade bôbovité (fabaceae). Vyskytuje sa najmä v Indii, Ázii a tiež v Európe. Koreň má špecifický pach a sladkú chuť. Pre svoje farmakologické vlastnosti sa vo veľkej miere používa v indickej medicíne. Hlavnou zložkou je glycyrizin. Má protialergické, protistresové, protidepresívne a protizápalové účinky. Cieľom našej štúdie bolo skúmať vplyv extraktu z Glycyrrhizia glabra v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1 na ovariálne granulózne bunky prasničiek, kde sme sa zamerali na sekrečnú aktivitu a procesy proliferácie a apoptózy. Na sledovanie a stanovenie 17B-estradiolu a progesterónu sme použili biochemickú techniku ELISA. Pri uvoľnení progesterónu z ovariálnych granulóznych buniek prasničiek sme po aplikácii extraktu zaznamenali preukazne zníženú sekréciu pri koncentrácii 100 ug.ml-1 a pri koncentrácii 1000 ug.ml-1 sme rovnako zaznamenali preukazne zníženú sekréciu v porovnaní s kontrolou. Koncentrácia 10 ug.ml-1 nespôsobila žiadne zmeny v uvoľňovaní progesterónu granulóznymi bunkami prasničiek. Pri sekrécii 17B-estradiolu granulóznymi bunkami po aplikácii extraktu z koreňa Glycyrrhizia glabra neboli zistené preukazné zmeny. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný vplyv daného extraktu na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek prasničiek. V našej štúdii sme skúmali taktiež možné markery proliferácie (cyklín B1, PCNA) a apoptózy (kaspáza 3, p53) prítomné v granulóznych bunkách. Na prípravu vzoriek sme bunky kultivovali pridaním extraktu v koncentráciách 10, 100, 1000 ug.ml-1 a analyzovali pomocou imunocytochémie a bunky obsahujúce signálny marker sme vizualizovali pomocou mikroskopu. Pôsobenie extraktu spôsobilo preukazné zníženie v koncentrácii 100 ug.ml-1 a tiež preukazné zníženie v koncentrácii 1000 ug.ml-1 na prítomnosť cyklínu B1. Prítomnosť cyklínu B1 v koncentrácii 10 ug.ml-1 nebola preukazne zmenená. Prítomnosť PCNA, kaspázy 3 a p53 v ovariálnych granulóznych bunkách nebola preukazne ovplyvnená aplikáciou extraktu z koreňa Glycyrrhizia glabra v žiadnej z experimentálnych skupín. Na základe výsledkov môžeme naznačiť, že extrakt môže ovplyvniť proces steroidogenézy a proliferácie a nemá vplyv na apoptózu v granulóznych bunkách vaječníkov prasničiek.
Kľúčové slová:Glycyrrhizia glabra, granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene