Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
 
profesorka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
administratíva - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty
     
     
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
Abstrakt:Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) je cenný ovocný strom, ktorého lahodné plody majú široké využitie pri výrobe rôznych produktov (napr. ovocné šťavy, džemy, atď.). Marhule sú vhodné na konzumáciu nielen v čerstvom a sušenom stave, ale rovnako ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. V sušenom stave sú konzumované sladké marhuľové semená, zatiaľ čo horké marhuľové semená svoje využitie uplatnili ako surovina vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Horké marhuľové semená sa vyznačujú vysokou horkosťou a obsahom betakaroténu, horčíka, draslíka, kyseliny salicylovej a kyseli-ny listovej. Navyše obsahujú prírodnú zlúčeninu nazývanú amygdalín (známu aj pod názvom vitamín B17). Táto látka je už po desaťročia nasadzovaná pri alternatívnej liečbe nádorových ochorení. Predmetom štúdie predloženej diplomovej práce boli semená marhule obyčajnej (Prunus armeniaca L.) s cieľom determinovať a doplniť ich potenciálne účinky na mikroskopickú štruktúru vaječníkov modelových zvierat - králik. Vaječníky ako centrálne orgány reprodukčnej sústavy samíc patria medzi najdôležitejšie orgány v živých organizmoch, ktoré na rozličné vplyvy z prostredia reagujú veľmi senzitívne. V in vivo experimente sme sledovali potenciálne zmeny v mikroskopickej štruktúre vaječníkov zdravých samíc králika (n=16) indukované dlhodobou (5 mesiacov) aplikáciou orálnej formy marhuľových semien, ktoré sme do krmiva pridávali v troch vybraných dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Sledovali sme percentuálne zastúpenie jednotlivých vývojových štádií folikulov vaječníkov po aplikácií 60, 300 a 420 mg.kg.-1 ž.hm dávky marhuľových semien. Pri hodnotení percentuálneho zastúpenia bolo zaznamenané preukazné zníženie početnosti rastúcich folikulov (do 2 vrstiev folikulárnych buniek) pri dávke 60 mg.kg-1 ž.hm. marhuľových semien. Ďalší preukazný rozdiel, v podobe nárastu zastúpenia folikulov vaječníkov, sme zaznamenali pri hodnotení početnosti atretických folikulov pri experimentálnej skupine samíc, ktorým boli marhuľové semená podávané v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Narastajúce zastúpenie interstícia v rezoch vaječníkov experimentálnej skupiny s najvyššou dávkou (420 mg.kg-1 ž.hm.) marhuľových semien sa prejavilo ako signifikantná diferencia pri hodnotení percentuálneho zastúpenia jednotlivých vývojových štádií. Ďalej sme sa zamerali na kvantitatívne morfometrické vyhodnotenie jednotlivých štruktúr folikulov. Štrukutrálne zmeny, ktoré sa prejavili ako signifikantné sme zaevidovali v prípade sekundárneho folikulu, kedy sa preukazne zvýšil priemer oocytov v experimentálnej skupine zvierat kŕmenými marhuľovými semenami v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Preukazným morfometrickým vyhodnotením v porovnaní s kontrolnou skupinou bol signifikantný nárast priemeru terciárnych folikulov u skupín s dávkou marhuľových semien 60 a 300 mg.kg.-1 ž.hm. Všetky pokusné skupiny boli vždy porovnávané s kontrolnou skupinou. Pri väčšine hodnotení percentuálneho zastúpenia vývojových štádií folikulov a morfometrických meraniach priemerov jednotlivých štrukúr folikulov sme nezaznamenali signifikantné diferencie v porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou. Z uvedených hodnotení nemôžeme jednoznačne deklarovať toxický účinok vyplývajúci z užívania marhuľových semien. Častý nepreukazný vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štrukúru vaječníkov poukazuje na to, že vaječník ako orgán s ochrannou autonómnou bariérou nepodlieha zmenám, ktoré by klasické histologické vyšetrenie mohlo samostatne zdokumentovať. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že 5 mesačný prídavok marhuľových semien v troch vybraných dávkach do krmiva experimentálnych skupín zvierat nemal jednoznačný negatívny účinok na mikroskopickú štruktúru vaječníkov zdravých samíc králika in vivo.
Kľúčové slová:
vaječníky, marhuľové semená, králik, folikuly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene