Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Animal Physiology (FBFS)
Administration - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts          Lesson          
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The effect of apricot seeds on the microscopic structure of the rabbit kidney
Written by (author):
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
Summary:Prunus armeniaca L., marhuľa, je malý až stredne veľký listnatý strom pestovaný v rôznych častiach sveta. Pravdepodobne pochádza zo západnej Ázie a možno aj z Číny, kde bol domestikovaný a kultivovaný. Marhule majú vysoký obsah sacharidov, organických kyselín a minerálnych prvkov (železo, bór a draslík). Taktiež obsahujú provitamín A, vitamíny B, C a polyfenoly. Okrem toho boli v ovocí identifikované fenolové zlúčeniny, ako je kvercetín, katechín, epikatechín, kyselina p-kumarová, kyselina kávová, kyselina ferulová a ich estery. Laetril je ďalším názvom pre prírodný produkt amygdalín, ktorý je chemickou zložkou nachádzajúcou sa v jadrách mnohých druhov ovocia a tiež v marhuľových semenách. Aj keď sa názvy laetril, vitamín B17 a amygdalín často používajú zameniteľne, nie sú to tie isté produkty. V mnohých štúdiách sa uvádza, že amygdalín má rôzne aktivity vrátane antitusických, antiastmatických, antiaterogénnych, zabezpečuje inhibíciu, alebo prevenciu protizápalových, protivredových a protinádorových aktivít. V predloženej diplomovej práci sme skúmali vplyv marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry králika (experimentálne zviera). Obličky sú súčasťou vylučovacieho systému, kam tiež patria močovody (ureteris), močový mechúr (vesicae) a močová trubica (urinae). Hlavnou funkciou obličiek je odstránenie odpadových produktov a nadbytočných tekutín z organizmu. Tieto odpadové produkty a nadbytočná tekutina sa odstraňujú močom. Produkcia moču zahŕňa veľmi zložité kroky vylučovania a resorpcie. Tento proces je potrebný na udržanie stabilnej rovnováhy telesných chemikálií. V experimente sme sledovali potencionálny vplyv marhuľových semien na parenchymatickú štruktúru obličiek králika bez rozdielu na pohlavie po dobu 5 a 12 mesiacov. Marhuľové semená v troch dávkach P1 (60 mg.kg-1), P2 (300 mg.kg-1) a P3 (420 mg.kg-1) boli pridané do granulovaného krmiva a podávané králikom denne orálnou formou od veku 28 dní. Vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia preukázalo pri 5-mesačnej aj 12-mesačnej aplikácií signifikantné zníženie priemerných hodnôt obličkových teliesok (p<0,0001) a glomerulov (p<0,001) pri sledovaných dávkach 300 mg.kg-1 a 420 mg.kg-1. Dávka 60 mg.kg-1 preukazne neovplyvnila zastúpenie týchto štruktúr ani pri krátkodobej, ani pri dlhodobej aplikácií. Naopak signifikantne zvýšené percentuálne zastúpenie sme zaznamenali po 12-mesačnej expozícií v obličkovom epiteli pri všetkých sledovaných dávkach 60 mg.kg-1 (p<0,001), 300 mg.kg-1 (p<0,0001) a 420 mg.kg-1 (p<0,001). Mikromorfometrickou analýzou sme sledovali priemer jednotlivých obličkových štruktúr. Evidovali sme signifikantné zvýšenie (p<0,01) priemeru obličkových teliesok a glomerulov, pri sledovanej dávke marhuľových semien 300 mg.kg-1 po 5-mesačnej expozícií. Naopak po 12-mesačnej aplikácií dávky 60 mg.kg-1 sme pozorovali preukazné zníženie (p<0,05) priemeru týchto štruktúr. Priemer obličkových tubulov (p<0,0001) a epitelu (p<0,01) bol preukazne znížený po krátkodobej aplikácií (5 mesiacov) a naopak po chronickej (12 mesiacov) aplikácií bol signifikantne zvýšený iba priemer obličkových tubulov (p<0,0001), pri najvyššej použitej dávke (420 mg.kg-1) marhuľových semien. Získanými výsledkami sme poukázali na štatisticky potvrdené morfologické zmeny v jednotlivých obličkových štruktúrach spojené s aplikáciou marhuľových semien. Môžeme konštatovať, že účinky marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry sú závislé od dĺžky ich aplikácie a od ich dávky (P2 300 mg.kg-1, P3 420 mg.kg-1). Preukazné vplyvy aplikácie marhuľových semien na percentuálne zastúpenie a priemery jednotlivých obličkových štruktúr potvrdzujú fakt, že obličky sú orgány, ktoré sa aktívne zapájajú do metabolizmu celého organizmu tým, že zbavujú telo nepotrebných produktov a umožňujú mu zachovať si potrebnú biochemickú výkonnosť a stabilitu. Predpokladáme, že chronická aplikácia marhuľových semien môže mať negatívny účinok na obličkové štruktúry. Pre potvrdenie však odporúčame histopatológiu parenchymatóznych orgánov.
Key words:
králik, marhuľové semená , obličky, obličkové telieska, glomeruly, tubuly, obličkový epitel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited