Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
Autor: Ing. Mária Bebjaková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
Abstrakt:Prunus armeniaca L., marhuľa, je malý až stredne veľký listnatý strom pestovaný v rôznych častiach sveta. Pravdepodobne pochádza zo západnej Ázie a možno aj z Číny, kde bol domestikovaný a kultivovaný. Marhule majú vysoký obsah sacharidov, organických kyselín a minerálnych prvkov (železo, bór a draslík). Taktiež obsahujú provitamín A, vitamíny B, C a polyfenoly. Okrem toho boli v ovocí identifikované fenolové zlúčeniny, ako je kvercetín, katechín, epikatechín, kyselina p-kumarová, kyselina kávová, kyselina ferulová a ich estery. Laetril je ďalším názvom pre prírodný produkt amygdalín, ktorý je chemickou zložkou nachádzajúcou sa v jadrách mnohých druhov ovocia a tiež v marhuľových semenách. Aj keď sa názvy laetril, vitamín B17 a amygdalín často používajú zameniteľne, nie sú to tie isté produkty. V mnohých štúdiách sa uvádza, že amygdalín má rôzne aktivity vrátane antitusických, antiastmatických, antiaterogénnych, zabezpečuje inhibíciu, alebo prevenciu protizápalových, protivredových a protinádorových aktivít. V predloženej diplomovej práci sme skúmali vplyv marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry králika (experimentálne zviera). Obličky sú súčasťou vylučovacieho systému, kam tiež patria močovody (ureteris), močový mechúr (vesicae) a močová trubica (urinae). Hlavnou funkciou obličiek je odstránenie odpadových produktov a nadbytočných tekutín z organizmu. Tieto odpadové produkty a nadbytočná tekutina sa odstraňujú močom. Produkcia moču zahŕňa veľmi zložité kroky vylučovania a resorpcie. Tento proces je potrebný na udržanie stabilnej rovnováhy telesných chemikálií. V experimente sme sledovali potencionálny vplyv marhuľových semien na parenchymatickú štruktúru obličiek králika bez rozdielu na pohlavie po dobu 5 a 12 mesiacov. Marhuľové semená v troch dávkach P1 (60 mg.kg-1), P2 (300 mg.kg-1) a P3 (420 mg.kg-1) boli pridané do granulovaného krmiva a podávané králikom denne orálnou formou od veku 28 dní. Vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia preukázalo pri 5-mesačnej aj 12-mesačnej aplikácií signifikantné zníženie priemerných hodnôt obličkových teliesok (p<0,0001) a glomerulov (p<0,001) pri sledovaných dávkach 300 mg.kg-1 a 420 mg.kg-1. Dávka 60 mg.kg-1 preukazne neovplyvnila zastúpenie týchto štruktúr ani pri krátkodobej, ani pri dlhodobej aplikácií. Naopak signifikantne zvýšené percentuálne zastúpenie sme zaznamenali po 12-mesačnej expozícií v obličkovom epiteli pri všetkých sledovaných dávkach 60 mg.kg-1 (p<0,001), 300 mg.kg-1 (p<0,0001) a 420 mg.kg-1 (p<0,001). Mikromorfometrickou analýzou sme sledovali priemer jednotlivých obličkových štruktúr. Evidovali sme signifikantné zvýšenie (p<0,01) priemeru obličkových teliesok a glomerulov, pri sledovanej dávke marhuľových semien 300 mg.kg-1 po 5-mesačnej expozícií. Naopak po 12-mesačnej aplikácií dávky 60 mg.kg-1 sme pozorovali preukazné zníženie (p<0,05) priemeru týchto štruktúr. Priemer obličkových tubulov (p<0,0001) a epitelu (p<0,01) bol preukazne znížený po krátkodobej aplikácií (5 mesiacov) a naopak po chronickej (12 mesiacov) aplikácií bol signifikantne zvýšený iba priemer obličkových tubulov (p<0,0001), pri najvyššej použitej dávke (420 mg.kg-1) marhuľových semien. Získanými výsledkami sme poukázali na štatisticky potvrdené morfologické zmeny v jednotlivých obličkových štruktúrach spojené s aplikáciou marhuľových semien. Môžeme konštatovať, že účinky marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry sú závislé od dĺžky ich aplikácie a od ich dávky (P2 300 mg.kg-1, P3 420 mg.kg-1). Preukazné vplyvy aplikácie marhuľových semien na percentuálne zastúpenie a priemery jednotlivých obličkových štruktúr potvrdzujú fakt, že obličky sú orgány, ktoré sa aktívne zapájajú do metabolizmu celého organizmu tým, že zbavujú telo nepotrebných produktov a umožňujú mu zachovať si potrebnú biochemickú výkonnosť a stabilitu. Predpokladáme, že chronická aplikácia marhuľových semien môže mať negatívny účinok na obličkové štruktúry. Pre potvrdenie však odporúčame histopatológiu parenchymatóznych orgánov.
Kľúčové slová:králik, marhuľové semená , obličky, obličkové telieska, glomeruly, tubuly, obličkový epitel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene