Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
Autor: Ing. Mária Bebjaková
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
Abstrakt:Prunus armeniaca L., marhuľa, je malý až stredne veľký listnatý strom pestovaný v rôznych častiach sveta. Pravdepodobne pochádza zo západnej Ázie a možno aj z Číny, kde bol domestikovaný a kultivovaný. Marhule majú vysoký obsah sacharidov, organických kyselín a minerálnych prvkov (železo, bór a draslík). Taktiež obsahujú provitamín A, vitamíny B, C a polyfenoly. Okrem toho boli v ovocí identifikované fenolové zlúčeniny, ako je kvercetín, katechín, epikatechín, kyselina p-kumarová, kyselina kávová, kyselina ferulová a ich estery. Laetril je ďalším názvom pre prírodný produkt amygdalín, ktorý je chemickou zložkou nachádzajúcou sa v jadrách mnohých druhov ovocia a tiež v marhuľových semenách. Aj keď sa názvy laetril, vitamín B17 a amygdalín často používajú zameniteľne, nie sú to tie isté produkty. V mnohých štúdiách sa uvádza, že amygdalín má rôzne aktivity vrátane antitusických, antiastmatických, antiaterogénnych, zabezpečuje inhibíciu, alebo prevenciu protizápalových, protivredových a protinádorových aktivít. V predloženej diplomovej práci sme skúmali vplyv marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry králika (experimentálne zviera). Obličky sú súčasťou vylučovacieho systému, kam tiež patria močovody (ureteris), močový mechúr (vesicae) a močová trubica (urinae). Hlavnou funkciou obličiek je odstránenie odpadových produktov a nadbytočných tekutín z organizmu. Tieto odpadové produkty a nadbytočná tekutina sa odstraňujú močom. Produkcia moču zahŕňa veľmi zložité kroky vylučovania a resorpcie. Tento proces je potrebný na udržanie stabilnej rovnováhy telesných chemikálií. V experimente sme sledovali potencionálny vplyv marhuľových semien na parenchymatickú štruktúru obličiek králika bez rozdielu na pohlavie po dobu 5 a 12 mesiacov. Marhuľové semená v troch dávkach P1 (60 mg.kg-1), P2 (300 mg.kg-1) a P3 (420 mg.kg-1) boli pridané do granulovaného krmiva a podávané králikom denne orálnou formou od veku 28 dní. Vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia preukázalo pri 5-mesačnej aj 12-mesačnej aplikácií signifikantné zníženie priemerných hodnôt obličkových teliesok (p<0,0001) a glomerulov (p<0,001) pri sledovaných dávkach 300 mg.kg-1 a 420 mg.kg-1. Dávka 60 mg.kg-1 preukazne neovplyvnila zastúpenie týchto štruktúr ani pri krátkodobej, ani pri dlhodobej aplikácií. Naopak signifikantne zvýšené percentuálne zastúpenie sme zaznamenali po 12-mesačnej expozícií v obličkovom epiteli pri všetkých sledovaných dávkach 60 mg.kg-1 (p<0,001), 300 mg.kg-1 (p<0,0001) a 420 mg.kg-1 (p<0,001). Mikromorfometrickou analýzou sme sledovali priemer jednotlivých obličkových štruktúr. Evidovali sme signifikantné zvýšenie (p<0,01) priemeru obličkových teliesok a glomerulov, pri sledovanej dávke marhuľových semien 300 mg.kg-1 po 5-mesačnej expozícií. Naopak po 12-mesačnej aplikácií dávky 60 mg.kg-1 sme pozorovali preukazné zníženie (p<0,05) priemeru týchto štruktúr. Priemer obličkových tubulov (p<0,0001) a epitelu (p<0,01) bol preukazne znížený po krátkodobej aplikácií (5 mesiacov) a naopak po chronickej (12 mesiacov) aplikácií bol signifikantne zvýšený iba priemer obličkových tubulov (p<0,0001), pri najvyššej použitej dávke (420 mg.kg-1) marhuľových semien. Získanými výsledkami sme poukázali na štatisticky potvrdené morfologické zmeny v jednotlivých obličkových štruktúrach spojené s aplikáciou marhuľových semien. Môžeme konštatovať, že účinky marhuľových semien na jednotlivé obličkové štruktúry sú závislé od dĺžky ich aplikácie a od ich dávky (P2 300 mg.kg-1, P3 420 mg.kg-1). Preukazné vplyvy aplikácie marhuľových semien na percentuálne zastúpenie a priemery jednotlivých obličkových štruktúr potvrdzujú fakt, že obličky sú orgány, ktoré sa aktívne zapájajú do metabolizmu celého organizmu tým, že zbavujú telo nepotrebných produktov a umožňujú mu zachovať si potrebnú biochemickú výkonnosť a stabilitu. Predpokladáme, že chronická aplikácia marhuľových semien môže mať negatívny účinok na obličkové štruktúry. Pre potvrdenie však odporúčame histopatológiu parenchymatóznych orgánov.
Klíčová slova:králik, marhuľové semená , obličky, obličkové telieska, glomeruly, tubuly, obličkový epitel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně