Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of ochratoxine A on the secretion activity of porcine ovarian cells in vitro
Written by (author):
Ing. Eva Húsková
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
Summary:
Cieľom bakakalárskej práce bolo skúmať vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych granulóznach buniek ošípaných. V práci sme skúmali účinky rôznych dávok ochratoxínu A na uvoľnenie hormónu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek v podmienkach in vitro. Steroidný hormón progesterón sme analyzovali RIA metódou. Nezaznamenali sme preukazné zmeny v uvoľňovaní progesterónu ovariálnymi bunkami prasničiek po in vitro aplikácii ochratoxínu A. Nami získané poznatky poukazujú na skutočnosť, že ochratoxín A v koncentráciách 10, 100 a 1000 ng.ml-1 neovplyvňoval uvoľnenie progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek, aj keď tendencia zvyšovania sekrécie progesterónu bola zaznamenaná vplyvom zvyšujúcich sa koncentrácií OTA. Tieto výsledky neboli preukazné.
Key words:
granulózne bunky, ochratoxín A, progesterón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited