Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
 
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     
     
          
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
Abstrakt:
Cieľom bakakalárskej práce bolo skúmať vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych granulóznach buniek ošípaných. V práci sme skúmali účinky rôznych dávok ochratoxínu A na uvoľnenie hormónu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek v podmienkach in vitro. Steroidný hormón progesterón sme analyzovali RIA metódou. Nezaznamenali sme preukazné zmeny v uvoľňovaní progesterónu ovariálnymi bunkami prasničiek po in vitro aplikácii ochratoxínu A. Nami získané poznatky poukazujú na skutočnosť, že ochratoxín A v koncentráciách 10, 100 a 1000 ng.ml-1 neovplyvňoval uvoľnenie progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek, aj keď tendencia zvyšovania sekrécie progesterónu bola zaznamenaná vplyvom zvyšujúcich sa koncentrácií OTA. Tieto výsledky neboli preukazné.
Kľúčové slová:
granulózne bunky, ochratoxín A, progesterón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene