Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
Autor:
Ing. Andrea Mikešová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
Abstrakt:
Cieľom našej diplomovej práce bolo zhodnotiť, aký vplyv majú stravovacie návyky a užívanie doplnkov výživy v priebehu gravidity na pôrodnú hmotnosť novorodencov u respondentiek rozdelených do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili respondentky, ktoré užívali doplnky výživy a druhou skupinou boli ženy, ktoré neužívali doplnky výživy počas gravidity. Ďalej bolo našim cieľom zhodnotiť úroveň a kvalitu stravovania u sledovanej skupiny gravidných žien. Posudzovali sme množstvo a frekvenciu príjmu jednotlivých druhov potravín v súvislosti s racionálnou výživou a s ohľadom na aktuálny stav respondentiek, vyžadujúci dostatočný príjem biologicky hodnotnej stravy. Podľa stravovania tehotných žien následne analyzujeme zastúpenie jednotlivých nutrientov, ktoré preferujú. Na základe tohto hodnotenia posudzujeme, či užívanie doplnkov výživy má vplyv na pôrodnú hmotnosť novorodencov. V súvislosti s užívaním doplnkov výživy sa ženy obávajú, že užívanie suplementov bude mať vplyv na pôrodnú hmotnosť a dĺžku dieťaťa. Obava pôrodu veľkého dieťaťa po užívaní doplnkov stravy v gravidite je stále diskutovaná téma. Zo skupiny žien, ktoré užívali doplnky výživy počas gravidity uviedlo medzi najviac frekventovaný doplnok výživy polykomponentný Femibion 800, ktorý denne užívalo najviac 12 respondentiek (30,77 %). Na základe našich zistení konštatujeme, že užívanie doplnkov výživy počas gravidity nemá zásadný vplyv na konečnú hmotnosť novorodencov, nakoľko sme nezaznamenali v pozorovanom súbore výskyt hypertrofického novorodenca. Najviac novorodencov sa narodilo s pôrodnou hmotnosťou v rozpätí 2500 g - 4500 g a to u 37 žien (94,87 %), ktoré užívali doplnky a u 30 žien (96,76 %), ktoré neužívali doplnky výživy počas gravidity. V skupine respondentiek, ktoré užívali doplnky sme zaznamenali výskyt dvoch hypotrofických novorodencov a v druhej skupine žien, ktoré neužívali doplnky počas gravidity bol výskyt jedného hypotrofického novorodenca s hmotnosťou pod 2500 g. Výskyt malého počtu hypotrofických novorodencov z celého súboru, nepovažujeme za dôsledok užívania doplnkov výživy počas gravidity.
Kľúčové slová:
doplnky výživy, gravidita, racionálna výživa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene