Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 

     Graduate     Lesson     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Modifiable risk factors of cardiovascular diseases
Written by (author):
Department:
Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
Summary:
HOREČNÁ, Andrea: Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakultra agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. -- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 46 s. Práca rozoberá problematiku kardiovaskulárnych ochorení. Venuje sa predovšetkým charakteristike kardiovaskulárneho systému, patogenéze a diagnostike kardiovaskulárnych ochorení, rozdeleniu rizikových faktorov. Pozornosť je osobitne venovaná ovplyvniteľným rizikovým faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na výživu. Zamerali sme sa na možnosti a návrhy prevencie kardiovaskulárnych ochorení, pretože bez značnej behaviorálnej zmeny populácie a individuálnych opatrení sa nedá očakávať zníženie výskytu kardiovaskulárnych ochorení a následnej mortality.
Key words:
kardiovaskulárne ochoreneia, ovplyvniteľné rizikové faktory, rizikové faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited