Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
Autor:
Ing. Andrea Horečná
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
Abstrakt:HOREČNÁ, Andrea: Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakultra agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. -- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 46 s. Práca rozoberá problematiku kardiovaskulárnych ochorení. Venuje sa predovšetkým charakteristike kardiovaskulárneho systému, patogenéze a diagnostike kardiovaskulárnych ochorení, rozdeleniu rizikových faktorov. Pozornosť je osobitne venovaná ovplyvniteľným rizikovým faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na výživu. Zamerali sme sa na možnosti a návrhy prevencie kardiovaskulárnych ochorení, pretože bez značnej behaviorálnej zmeny populácie a individuálnych opatrení sa nedá očakávať zníženie výskytu kardiovaskulárnych ochorení a následnej mortality.
Kľúčové slová:
kardiovaskulárne ochoreneia, ovplyvniteľné rizikové faktory, rizikové faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene