Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
Autor:
Ing. Andrea Horečná
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
Abstrakt:
HOREČNÁ, Andrea: Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakultra agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. -- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 46 s. Práca rozoberá problematiku kardiovaskulárnych ochorení. Venuje sa predovšetkým charakteristike kardiovaskulárneho systému, patogenéze a diagnostike kardiovaskulárnych ochorení, rozdeleniu rizikových faktorov. Pozornosť je osobitne venovaná ovplyvniteľným rizikovým faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na výživu. Zamerali sme sa na možnosti a návrhy prevencie kardiovaskulárnych ochorení, pretože bez značnej behaviorálnej zmeny populácie a individuálnych opatrení sa nedá očakávať zníženie výskytu kardiovaskulárnych ochorení a následnej mortality.
Klíčová slova:
kardiovaskulárne ochoreneia, ovplyvniteľné rizikové faktory, rizikové faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně