Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
          
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
Abstrakt:Bc. HERCEGOVÁ Alžbeta: Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva. [ Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. V našom storočí už ženy venujú veľkú pozornosť svojmu tehotenstvu, snažia sa zdravo stravovať a tým dodržiavajú princípy správnej výživy. Konzumujú dostatok ovocia a zeleniny, predovšetkým čerstvého a tým si zabezpečia dostatočný príjem vitamínov, ktorý uprednostňujú pred príjmom vitamínových doplnkov. Tehotné ženy si uvedomujú, že príjem vitamínov v ich strave je pre ne a ich vyvíjajúci sa plod dôležitý. Cieľom diplomovej práce je poukázať na opodstatnenosť prijímania dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Stanovené ciele práce sme overovali dotazníkovou metódou.. Analýza dotazníkov pre tehotné ženy nám potvrdila naše ciele. Súbor tehotných žien pozostával zo 70 náhodne vybraných respondentiek, pričom 60 % žien dodržiava zdravú výživu a 4 % žien ju nedodržiava vôbec. 90 % tehotných žien pravidelne raňajkuje a 80 % pravidelne obeduje. Vo svojom stravovaní 84 % žien uprednostňuje konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny a 16 % skôr áno. 7x za týždeň konzumuje čerstvé ovocie 80 % žien a v našich zemepisných podmienkach je to jablko, odpovedalo 61% žien. Čerstvú zeleninu vo svojej strave uprednostňuje 54 % tehotných žien, 7x týždenne ju konzumuje iba 13 % žien a to najčastejšie paradajku 33 % žien. Tieto výsledky svedčia o nižšom percentuálnom príjme čerstvej zeleniny oproti ovociu. Vitamínové doplnky popri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny konzumuje iba 3 % žien. Analýzou pitného režimu sme zistili, že 56 % žien pije čerstvé ovocné šťavy a 17 % vodu. Výsledky našej práce potvrdzujú, že pre tehotné ženy je zdravé stravovanie a dostatočný príjem vitamínov dôležitý a nezanedbateľný. Odporúčame všetkým tehotným ženám zdravú stravu, ktorá je bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu.
Kľúčové slová:tehotenstvo, výživa, vitamíny, ovocie, zelenina, pitný režim

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene