Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent
     
     Projekty     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
Autor:
Ing. Daniela Ivančíková
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Ing. Angela Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí sa venuje problematike príjmu jednoduchých sacharidov u detí v predškolskom veku. Diplomová práca je zameraná na zmeny správania u detí spôsobené príjmom jednoduchých sacharidov, vo vzájomnej súvislosti s determinujúcimi činiteľmi (informovanosť rodičov o vhodnom zložení jedálnička, voľnočasové aktivity, prejavy správania detí). Účelom práce je objasniť vplyv prijatého množstva sacharidov, ako aj iných faktorov na zmeny správania detí. Prvá časť práce sa zameriava na vymedzenie hlavných teoretických informácii a pojmov z riešenej problematiky. Druhá časť približuje výsledky realizovaného empirického výskumu prostredníctvom vyhodnotenia a analýzy údajov, získaných od rodičov detí predškolského veku, v dotazníkovom prieskume. Súčasne definuje požiadavky detí na stravovanie, ako aj ich zvyšujúcu sa každodennú potrebu konzumácie sacharidov v kombinácii s pasívnym spôsobom života. Záver práce je venovaný odporúčaniam, určeným tak rodičom, ako aj laickej verejnosti všeobecne, týkajúcich sa správneho využitia získaných poznatkov o negatívnom vplyve jednoduchých sacharidov a ich vhodného dávkovania, v zmysle zosúladenia a naplnenia nutričných a výživových potrieb.
Kľúčové slová:
jednoduché sacharidy, pozornosť, deti v predškolskom veku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene