Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Psoriáza a výživa
Autor: Ing. Miroslava Hránková
Pracoviště: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Ing. Angela Filová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Psoriáza a výživa
Abstrakt:Psoriáza je ochorenie kože, ktoré je považované za chronický systémový zápal. Je považovaná za liečiteľné, ale zároveň nevyliečiteľné ochorenie, ktorým trpí čoraz viac osôb z radov mladistvých i starších. Je spájaná s rôznymi ďalšími komplikáciami, najmä civilizačnými ochoreniami alebo chorobami na imunitnom podklade, ktoré hromadne nazývame komorbidity. Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie stravovacích zvyklostí pacientov s diagnózou psoriáza, liečených v Kúpeľoch Smrdáky. Monitoring prebehol využitím dotazníkovej metódy a výsledného hodnotenia zistených odpovedí. Pacienti v dotazníku zodpovedali otázky zamerané na životosprávu a taktiež na ich zdravotný stav a diagnózu. Pacienti boli vybraní náhodne, ale na základe prítomnosti ochorenia psoriáza. Počet respondentov pre účely tohto dotazníka bol 50, z toho 34 žien a 16 mužov. Čo sa týka vekového ohraničenia, najmladší respondent mal 14 rokov, najstarší 68 rokov. Výpočet priemerného veku z tejto vzorky respondentov bol stanovený na 32 rokov. Z uvedených 50 respondentov, bolo 26 študentov, 22 pracujúcich osôb a zvyšné 2 osoby na dôchodku. Zo záverov vyhodnotených z prieskumných otázok na správanie pacienta v rámci liečby sme zistili, že stravovanie a diétny režim nepokladajú pacienti za efektívny faktor, ktorý má pozitívne účinky na zdravotný stav a vzhľad ich kože. Preto je nie je prekvapivý ani fakt, že pacienti nedodržiavajú základné zásady výživy ani všeobecné odporúčania, ktoré radia vylúčiť z jedálnička určité druhy potravín. Celkovo sa sa preukázal skôr nižší význam liečebnej výživy v praxi, nakoľko pacienti využívajú zároveň viac foriem liečby (lokálne ošetrenie kože, užívanie liekov, kúpele).Výsledky nášho prieskumu potvrdili i výskyt komorbidít u pacientov psoriázyv zastúpení 26 %, vyskytla sa hypertenzia, diabetes mellitus, celiakia, zvýšená hladina glukózy v krvi a tiež celkového cholesterolu. Na základe analýzy získaných odpovedí z prieskumu môžeme konštatovať, že stravovacie návyky u danej vzorky pacientovvzhľadom na zásady racionálnej výživy vykazujú nedostatky v podobe nízkeho príjmu vlákniny, nedostatočného príjmu zeleniny a ovocia a tiež pitného režimu. Pozitívnym sa ukázala preferencia rastlinných tukov a olejov pri výbere jedál a takisto konzumácia rýb vo frekvencii 1-2 x týždenne. Zaujímavým faktom je i záver, že 34 % pacientov uviedlo snahu vylúčiť v rámci zlepšenia zdravia konzumáciu niektorých alergénov z potravy a to najčastejšie lepku a mliečnych výrobkov.
Klíčová slova:psoriáza, výživa, komorbidity, diéta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně