Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Positives and negatives of a gluten-free bread consumption in healthy population
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pozitíva a negatíva konzumácie bezlepkového pečiva u zdravej populácie
Summary:
KAPUŠNIAKOVÁ, Daniela: Pozitíva a negatíva konzumácie bezlepkového pečiva u zdravej populácie. [Bakalárska práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2018. 45 s. Bakalárska práca sa zaoberá pozitívami a negatívami konzumácie bezlepkového pečiva u zdravej populácie. Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie vplyvu bezlepkového pečiva na organizmus zdravého jedinca. Bakalársku prácu sme rozdelili do siedmich kapitol. Na začiatku sme charakterizovali lepok, výskyt lepku a jeho význam vo výžive ľudí a vlastnosti lepku v pečive. Ďalej sme sa zaoberali súčasnou problematikou trendu bezlepkovej diéty a konzumáciou bezlepkového pečiva u zdravej populácie. Nosnou časťou práce bolo zloženie bezlepkového pečiva a jeho dopad na zdravie človeka. Potom sme definovali bezlepkovú diétu jej výhody, nevýhody a nutričné nedostatky. Na záver sme rozdelili ochorenia vyvolané neznášanlivosťou lepku do troch skupín: autoimunitné, neautoimunitné a alergické ochorenia. Z práce vyplýva, že konzumácia bezlepkového pečiva by mala byť určená len pre pacientov, ktorí sú týmito ochoreniami postihnutí.
Key words:
bezlepkové pečivo, nutričné zloženie, lepok, bezlepková diéta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited