Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

     
     Lesson     Projects     
     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Artificial sweeteners in human nutrition
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Náhradné sladidlá vo výžive ľudí
Summary:
Bakalárska práca ,,Náhradné sladidlá vo výžive ľudí sa zaoberá problematikou charakteristiky a rozdelenia náhradných sladidiel. Vytvára prehľad najpoužívanejších sladidiel nielen v potravinárskom priemysle, ale aj pre domácu potrebu. Sladidlá rozdeľujeme na prírodné a umelé sladidlá. Náhradné sladidlá ďalej delíme na prírodné, syntetické látky identické s prírodnými a syntetické. Práca zahrňuje informácie o najznámejších a najpoužívanejších prírodných a umelých sladidlách, ich vlastnosti, výskyt, proces výroby, využitie v potravinárstve a účinky na celkové zdravie spotrebiteľa.
Key words:
prírodné sladidlá, cukor, aspartam, umelé sladidlá, prírodné sladidlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited