Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Autor: Ing. Denisa Vozárová
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analysis eating habits patients with myocardial infarction in relation to the lipid parameters
Abstrakt:Myocardial infarction is a serious disease with a high mortality rate around the world. The incidence of IM is influenced by several factors that we divide into uninfluenced and influenced. The aim of the diploma thesis was to highlight the importance of eating habits, as part of the primary prevention of IM. A sample of patients consisted of 275 people, including 195 men and 80 women hospitalized in Kardiocentrum Nitra. Patients after IM were monitored for blood lipid and glucose levels. We focused on different rates of food intake and their effect on blood lipid and glucose levels. We chose 15 food groups: fruit, vegetables, bread, milk, dairy products, poultry, beef, pork, meat products, fish, eggs, nuts, fats, sweets and fast food products. We found that up to 78.5 % of patients had an inadequate frequency of food intake. In insufficient quantity consumed vegetables 35 % of patients and vegetables 46,5 % patients, who had higher values LDL and TAG. White bread consumed up to 44,72 % of the involved patients. Full form, milk consumed 24 % of the patients. People who consume dairy products every day have seen higher levels of LDL and CH. Poultry meat consumed more than 4 times a week 51,13 % of patients who had higher values LDL, CH, TAG and by men lower values HDL. Consuming beef meat was by of 73 % patients very weak. In excessive consumption pork meat we saw higher values CH, LDL and TAG. Regular consumption of meat products was up to 54% of people in our group. Fish meat consumed in very low quantities up to 73,75 people in this group. With regular consumption eggs we recorded higher values LDL, TAG and CH. The nuts consumed in very small amounts up to 82,5 % patients. Patients have noticed that from oils used mainly sunflower oil. Regular intake of sweetness was up to 70,5 % of patients who had higher levels of TAG, LDL by women we have recorded higher levels glucose and CH. Fast-food products they consumed very little or almost at all. As part of the primary prevention of IM, it is important to eat variety, moderately and balanced, limit saturates fatty acids, trans-fatty acids and simple sugars. An important part of primary prevention is the movement and physical activity of older people. The bottom line is that bad lifestyle and poor diet have a very negative impact on premature thrombus formation.
Kľúčové slová:human lipid profile, human nutrition, cardiovascular diseases, myocardial infarction, risk factors

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene