Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

          Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Effect of wild landfills on the environment of Topoľčany and neighborhood
Written by (author):
Ing. Marián Masarovič
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
Summary:
Práca na základe dostupných štúdií, uverejnených materiálov v masmédiách a iných teoretických poznatkov posudzuje aktuálny stav, vplyvy a hrozby divokých skládok odpadov na životné prostredie na území Slovenskej Republiky. Načrtá nové možnosti riešení. V úvodnej časti práce sa zaoberáme oboznámením verejnosti s aktuálnym stavom legislatívnych riešení prevencie pred vznikom a samotným nasledovným odstraňovaním ilegálnych skládok po ich vzniku. Nasledovná časť poukazuje na rôzne novátorské možnosti prevencie a poukazujeme na možno nechtiac prehliadané problémy, kvôli ktorým je vznik ilegálnych skládok na území Slovenskej republiky rozšírený vo väčšej miere ako by bolo možné dosiahnuť. Záver práce zhŕňa všetky novonadobudnuté poznatky o tvorbe a odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu na našom území a poukazujeme na nové možnosti, ktoré by bolo vhodné otestovať pre získanie relevantných poznatkov o ich využití v budúcnosti.
Key words:
divoké skládky, životné prostredie, zákon o odpadoch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited