Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis and Assessment of Waste Management in Dlhá nad Oravou
Written by (author):
Ing. Martin Zmrazek
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
Summary:
Diplomová práca na tému „Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou“ sa zaoberá momentálnou situáciou odpadového hospodárstva a tiež systémom a stavom triedenia odpadov v obci. Rovnako rieši doterajšiu produkciu a separáciu odpadov vyprodukovaných na území obce za obdobie od roku 2005, až po uplynulý rok 2017. Ako podklady na zhodnotenie a porovnanie súčasného a minulého stavu sme použili ročné výkazy o komunálnom odpade v obci a ďalšie iné materiály ohľadom nakladania s odpadom, ktoré sme získali na Obecnom úrade obce Dlhá nad Oravou. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť množstvo konkrétnych druhov odpadov ako sú napr. papier plasty, plasty, sklo, objemný odpad a ďalšie, ktoré vznikli na území obce. Práca sa ďalej venuje všeobecnej problematike odpadového hospodárstva a problémom spojených s predchádzaním a zneškodňovaním odpadov. Približuje legislatívne prostredie odpadového hospodárstva na Slovensku, ale aj celkovo v EÚ. V práci sú zobrazené štatistické údaje, ktoré sa týkajú produkcie a porovnania komunálneho odpadu na území Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ.
Key words:komunálny odpad, separovaný zber, odpad, odpadové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited