Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikačné číslo: 1528
Univerzitný e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba          Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
Abstrakt:
Voda je nevyhnutne potrebná pre život ľudí, poľnohospodárstvo a priemysel. Ľudia už v minulosti ako prvé z inžinierskych sietí budovali vodovody a kanalizácie. Diplomová práca sa zaoberá existenciou tejto vodohospodárskej infraštruktúry v obciach. Ako konkrétne miesto spracovania bola vybratá obec Martin nad Žitavou, ktorá sa nachádza v okrese Zlaté Moravce. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav a typ vybudovanej kanalizácie a vodovodu v obci, ako aj odvádzanie dažďových vôd. Zaoberala sa ich technickým riešením a jednotlivými parametrami. Zároveň bola posúdená vhodnosť tejto infraštruktúry v danej lokalite. V celej obci je vybudovaný vodovod (rok realizácie 1972) a tlaková kanalizácia (rok realizácie 2006), ktorá je napojená na existujúcu čističku odpadových vôd v Zlatých Moravciach. Odvádzanie dažďových vôd je v obci riešené dažďovými rigolmi. Vlastníkom a prevádzkovateľom obidvoch spomínaných vodohospodárskych infraštruktúr, je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. so sídlom v Nitre. Súčasný stav vodojemu v obci je vyhovujúci a tlakové pomery v rozvodnej sieti sú postačujúce. Zároveň kanalizácia s čističkou odpadových vôd má dostatočnú kapacitu na postupné pripájanie novovybudovaných nehnuteľností. Realizáciou kanalizácie a vodovodu sa dosiahlo zlepšenie kvality životného prostredia obce i jej obyvateľov a zároveň sa zvýšil záujem mladých ľudí nielen z obce, ale aj z jej okolia o bývanie a stavbu rodinných domov v obci.
Kľúčové slová:
obec Martin nad Žitavou, kanalizácia, vodovod, dažďové vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene