Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
Autor: Ing. Nikola Voleková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
Abstrakt:VOLEKOVÁ, Nikola: Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce. [Diplomová práca]. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.; katedra krajinného inžinierstva. Školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Nitra: FZKI, 2015, 79 s. Naša práca sa zaoberala zhodnotením súčasného stavu vodohospodárskej infraštruktúry v obci Rumanová. Vodovod predstavuje sústavu aktívnych a pasívnych prvkov na dopravu pitnej vody a zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Aktuálnym cieľom na Slovensku je priblížiť sa v rámci napojenia obyvateľstva verejnými vodovodmi na úroveň európskeho priemeru. Zásadným trendom v krajine je snaha o znižovanie spotreby vody. Obec Rumanová má vybudovaný vodovod od roku 1996. Snažili sme sa zhodnotiť súčasné využitie vodovodnej rúrovej siete v obci. Navrhli sme oblasti pre ďalšiu výstavbu vodohospodárskej infraštruktúry.
Klíčová slova:spotreba vody, vodohospodárstvo, pitná voda, vodovod, kanalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně