Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
Autor: Ing. Viera Rusenova
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
Abstrakt:Rieka Žitava pramení v podhorskej oblasti a následne postupne prechádza do nížiny. Využitie a znečistenie vôd sa po prúde rieky mení, najmä prechodom obcami a vplyvom poľnohospodárstva. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav a kvalitu vôd v rieke Žitava. V prvej kapitole sa zaoberáme povrchovými vodami, ich chemickým zložením, znečisťovaním, ochranou a kvalitou. V druhej kapitole sa venujeme popisu toku rieky Žitava, charakterizujeme geologické, klimatické a lesné pomery. Zameriavame sa tiež na kvalitu vody v rieke Žitava na základe doterajších výskumov. V praktickej časti hodnotíme historický vývoj stavu a kvalitu vody v rieke Žitava na základe hodnôt nameraných SHMÚ.
Klíčová slova:rieka Žitava, voda, kvalita vody, SHMÚ

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně