Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
          
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na udržitelné využívání Městského lesoparku v Bratislavě
Autor:
Ing. Veronika Bradáčová
Pracovisko:
Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Abstrakt:
V diplomové práci se zaměřujeme na hodnocení současného stavu Městského lesoparku v Bratislavě a vytvořili jsme návrh na jeho udržitelné využívání do budoucna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme definovali základní pojmy, charakterizovali území z hlediska polohy, rozlohy, geologického složení, geomorfologické realizace a půdních podmínek. V této části je také zahrnutý postup řešení problematiky a metody, kterou jsme při práci použili. Dále je pojmenované rostlinstvo a živočišstvo žijící na tomto území, jako i lesnická typologie, dřevinové složení a věková struktura stromů. V praktické části najdeme výsledky zkoumání a návrhy na realizaci případných změn, pro zajištění udržitelného využívání řešeného území. Při zkoumání aktuálního stavu lesoparku a jeho prohlídkou jsme získali lepší přehled o kvalitě jeho cest, budov a nabízených služeb pro návštěvníky. Našli jsme také několik skutečností, které by bylo vhodné v budoucnu pozměnit a ty jsou uvedeny ve výsledcích práce. V diskusi se věnujeme komparaci dosažených výsledků s výsledky porovnatelného území, kterým je Lesopark města Košice. Diplomová práce přináší návrhy konkrétních opatření, které by vedly k udržitelnému využívání tohoto přírodního zdroje a zajistily možnost efektivního trávení volného času a odpočinku pro své návštěvníky.
Kľúčové slová:
lesní hospodářství, udržitelné využívání, přírodní zdroje, lesopark

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene