Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     
Výučba          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na udržitelné využívání Městského lesoparku v Bratislavě
Autor:
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh na udržitelné využívání Městského lesoparku v Bratislavě
Abstrakt:
V diplomovej práci sa zameriavame na hodnotenie súčasného stavu Mestského lesoparku v Bratislave a vytvorili sme návrh na jeho udržateľné využívanie do budúcna. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy, charakterizovali územie z hľadiska polohy, rozlohy, geologického zloženia, geomorfologickej realizácie a pôdnych podmienok. V tejto časti je tiež zahrnutý postup riešenia problematiky a metódy, ktorú sme pri práci použili. Ďalej je pomenované rastlinstvo a živočíšstvo žijúce na tomto území, ako aj lesnícka typológia, drevinové zloženie a veková štruktúra stromov. V praktickej časti nájdeme výsledky skúmania a návrhy na realizáciu prípadných zmien, pre zaistenie udržateľného využívania riešeného územia. Pri skúmaní aktuálneho stavu lesoparku a jeho prehliadkou sme získali lepší prehľad o kvalite jeho ciest, budov a ponúkaných služieb pre návštevníkov. Našli sme tiež niekoľko skutočností, ktoré by bolo vhodné v budúcnosti pozmeniť a tie su uvedené vo výsledkoch práce. V diskusii sa venujeme komparácii dosiahnutých výsledkov s výsledkami porovnateľného územia, ktorým je Lesopark města Košice. Diplomová práca prináša návrhy konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k udržateľnému využívaniu tohto prírodného zdroja a zaistili možnosť efektívneho trávenia voľného času a odpočinku pre svojich návštevníkov.
Kľúčové slová:
prírodné zdroje, udržateľné využívanie, lesopark, lesné hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene