Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identifikační číslo: 1550
Univerzitní e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra zeleninárstva (FZKI)

     
     
Závěrečná práce     Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Hodnotenie vplyvu foliárnej výživy na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej (Zea mays sk. Saccharata)
Autor:
Ing. Marek Šemnicer
Pracoviště: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie vplyvu foliárnej výživy na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej (Zea mays sk. Saccharata)
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie vplyvu foliárnej aplikácie hnojiva Tecnokel Amino Zn na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej.Ďalším cieľom práce bolo sledovať dynamiku obsahu celkových cukrov v zrne u vybraných odrôd kukurice cukrovej vplyvom skladovania a mrazenia. V rámci poľného maloparcelkového pokusu, ktorý bol založený v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 2016, sme sledovali nasledovné odrody: Risingsun F1, Astronaut, ZHY 1312 OR, Escalate ZHY 0874 OV, SF681 a Overture. V pokuse sme sledovali dva varianty, a to kontrolný variant bez aplikácie listovej výživy a variant s aplikáciou listového hnojiva Tecnokel Amino Zn. V závislosti od odrody a variantu sme hodnotili celkovú úrodu, hmotnosť šúľkov, dĺžku šúľkov, počet zŕn v rade a počet radov v šúľku. Následne sme stanovili obsah celkových karotenoidov a cukrov v zrne. Pri hodnotení kvantitatívnych parametrov sme zistili, že najvyššiu priemernú dĺžku ako aj najväčší počet zŕn v rade dosahovala o Escalate v kontrolnom variante bez foliárnej výživy. Na základe štatistickej sme zistili, že sledované kvantitatívne parametre závisia predovšetkým od odrody kukurice cukrovej. Vply foliárnej výživy na kvantitatívne parametre sa nám nepotvrdil. Pri hodnotení výsledkov nutričných zmien v sledovaných odrodách sme dospeli k záveru, že foliárna výživa Tecnokel Amino Zn nemala pozitiívny vplyv na celkový obsah cukrov v sledovaných odrodách, taktiež sme zistili, odroda mala signifikantný vplyv na obsah cukrov v zrne kukurice cukrovej. Štatistickou analýzou sme zistili, že skladovanie malo preukazný vplyv na obsah celkových cukrov. Najvyšší obsah cukrov sme zaznamenali vo vzorkách po zmrazení. Pri vyhodnotení celkových karotenoidov sme zistili, že odroda a foliárna výživa nemala vplyv na celkový obsah karotenoidov.
Klíčová slova:
kukurica cukrová, cukry, zinok, foliárna výživa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně