Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Autor:
Ing. Jana Domanová, PhD.
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Abstrakt:Športové trávniky už oddávna zohrávajú neodmysliteľnú súčasť športových aktivít, ktoré sú priamo viazané na trávnik a spolu s ním dotvárajú priebeh celej hry. Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch najdôležitejších vrstiev (drenážna a vegetačná vrstva) športového trávnika v Dražovciach. Vrstvy zohrávajú významnú úlohu pri usmernení a využívaní dažďovej vody. Práca nadväzuje na bakalársku prácu s témou Parametre drenážnej a vegetačnej vrstvy športového trávnika. Na zvolenom futbalovom ihrisku boli odobraté vzorky pôdy, ktoré slúžili na meranie a výpočet parametrov hydraulická vodivosť a zrnitostné zloženie. Vzhľadom na to, že dané ihrisko nemá vybudovanú drenážnu vrstvu, boli merania uskutočnené iba pre vegetačnú vrstvu. Výsledné hodnoty sa nezhodujú normou pre športové trávniky DIN 18 035 -- časť 4, teda že dané ihrisko nespĺňa parametre futbalového ihriska. Riešením daného problému je komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý spočíva vo vybudovaní systému zemina -- piesok -- rašelina pre vegetačnú vrstvu a návrh plošnej drenáže pre drenážnu vrstvu.
Kľúčové slová:drenážna vrstva, návrh, plošná drenáž, vegetačná vrstva, piesok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene