Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Autor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Proposal vegetation and drainage layer sports lawn
Abstrakt:
Sport lawns already play an indispensable part of the sport activities for a very long time, which are directly linked to the lawn and together with it create the process of the whole game. The aim of this diploma thesis is to create the design of thetwo most important layers (drainage and vegetation layer) of the sport lawn in Dražovce. Layers play an important role in the guidance and use of rain water. The thesis links up onthe topic ofthe bachelor thesis named Parameters of the drainageandvegetation layer of the sport lawn. There were taken soil samples from the selected football field, and were used for measuring and calculation of parameters suchas hydraulic conductivity and soil texture. Since the selected playground doesn't have any drainage layer, the measurements were carried out only for the vegetation layer. The results doesn't meet the standard of the sport lawns DIN 18 035- part 4, thus the selected football field doesn't match the parameter of the football field. Solution for the given problem is the complex reconstruction of the football field. The thesis consist of proposal of solution which consist of building the system soil -- sand -- peat for vegetation layer and the design of the surface drainage for the drainage layer.
Kľúčové slová:
vegetation layer, drainage layer, proposal, surface drainage, sand

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene