Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 2:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Oponent 3:
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Abstrakt:
Zásoba vody v pôde a jej priestorové rozloženie je jednou z najväčších otázok poľnohospodárskeho výskumu. Správna priestorová interpretácia a kvantifikácia zásoby pôdnej vody je mimoriadne dôležitá pre korektnú hydrologickú zonáciu poľnohospodársky využívaných pôd. Práca sa zameriava na priestorovú interpretáciu vlhkostného režimu pôd v povodí rieky Nitry. Na určenie vlhkosti pôdy, zásoby vody v pôde a zásoby pre rastliny prístupnej pôdnej vody v rokoch 2013 a 2014 bol využitý matematický model HYDRUS a nástroje GIS. Momentálna vlhkosť pôdy bola interpolovaná z bodových hodnôt siete hydrologických staníc a bodových výstupov modelu HYDRUS. Zásoba prístupnej pôdnej vody bola určená ako rozdiel medzi momentálnou vlhkosťou pôdy a hydrolimitmi určujúcimi prístupnosť pôdnej vody. Hodnoty hydrolimitov boli určené na základe retenčných kriviek pôdnych vzoriek odobraných v povodí. Ako príklad využitia výsledkov práce bola vypočítaná zásoba pôdnej vody aj pre rok 2050.
Klíčová slova:
vlhkosť pôdy, zásoba pôdnej vody, matematický model, HYDRUS, GIS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně