Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
          Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Autor:
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Abstrakt:
V dnešnej dobe je klimatická zmena považovaná za celosvetový problém, avšak ešte väčší problém predstavuje do budúcnosti. Príčiny klimatickej zmeny sú rôznorodé. Faktory ovplyvňujúce zmenu klímy sú prírodné a antropogénne a majú negatívny dopad na zem ako celok vrátane ľudstva ale najviac je postihnuté životné prostredie. Zmena klímy tu bola vždy, no vplyvom človeka sa zintenzívňuje posledných cca. 200 rokov, predovšetkým rastie priemerná teplota. Progresívne koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší, ktoré majú pôvod v priemysle, doprave či inej ľudskej činnosti privolávajú enormnú hrozbu pre prírodné ekosystémy a ľudstvo samotné. Zmeny, ktoré na našej planéte prebiehajú sa zadržať nedajú, no je tu možnosť ich spomalenia. V roku 2015 bol prijatý dohovor v Paríži, ktorého cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia, povinnosť sledovať emisie a informovať o ich množstve, povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy a prináša redukčné záväzky nielen pre rozvinuté krajiny, ale pre všetky krajiny a v neposlednom rade predkladať a aktualizovať správy o adaptácii, ktoré budú revidované v rámci globálneho hodnotenia. Cieľom bakalárskej práce je pochopiť klimatickú zmenu ako takú, príčiny jej vzniku a hlavne poukázať na jej dopady v globálnom, ale i lokálnom meradle.
Kľúčové slová:
klimatická zmena, príčiny klimatických zmien, skleníkový efekt, dopady klimatickej zmeny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene