Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 

     
Výučba          
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
Autor:
Ing. Jana Domanová, PhD.
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 3:
Ing. Marek Rodný, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
Abstrakt:
Biouhlie je vysoko pórovitý materiál, ktorého aplikácia do pôdy môže zlepšiť hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Hlavným cieľom práce bol výskum vplyvu biouhlia aplikovaného do piesočnato-hlinitej pôdy. Biouhlie použité na poľný experiment bolo vyrobené pyrolýzou kalov papierenského vlákna a obilných šupiek pri teplote 550 °C po dobu 30 minút. Výskum bol realizovaný na experimentálnej ploche Malanta v regióne Nitra (lat. 48°19´00´´, lon. 18°09´00´´). Experiment pozostával z troch dávok aplikácie biouhlia 0, 10 a 20 t.ha-1 (Kontrola, B10, B20), v kombinácii s aplikáciou dusíka (Anorg. hn. B10+N, B20+N) a v kombinácii s kompostom (B10+kom, B20+kom), v troch opakovaniach. Biouhlie bolo do pôdy aplikované v marci 2014, do hĺbky 0-10 cm. Vzorky pôdy na stanovenie požadovaných charakteristík boli odobraté 53 dní, 365 a 603 dní po aplikácii biouhlia. Po 53 dňoch biouhlie zvýšilo pórovitosť a obsah vody v pôde pri tlakovom potenciály -1 kPa (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom), hydraulickú vodivosť (B20+N, B10+kom) a využiteľnú vodnú kapacitu (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Bolo zistené aj zníženie objemovej hmotnosti pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po roku od aplikácie biouhlie zvýšilo obsah vody v pôde pri tlakových potenciáloch -1 kPa, -5,5 kPa, -20 kPa, využiteľnú vodnú kapacitu a pórovitosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po poslednom meraní sa znížila hydraulická vodivosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+kom) a zvýšila využiteľná vodná kapacita (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom).
Kľúčové slová:hydraulická vodivosť, objemová hmotnosť, obsah vody v pôde, biouhlie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene