Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 

     Výučba     Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
Autor:
Ing. Lukáš Kováčik
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Martin Halmo
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
Abstrakt:
Medzi najviac zaťažované trávnikové plochy patria futbalové trávniky. Kvalitná závlaha je predpokladom vysokej kvality hracej plochy, rýchlej regenerácie trávnika a v neposlednom rade i úspory vody a elektrickej energie. Hlavnou prioritou automatických závlahových systémov je rovnomernosť distribúcie závlahovej vody. Trávnik pri kvalitnej závlahe vykazuje zdravý rast a po záťaži sa rýchlo regeneruje. Spolu so závlahovou vodou je možné dodať trávniku aj potrebné živiny. Tento spôsob prihnojovania sa nazýva fertigácia, kedy sa potrebné množstvo hnojiva rozpustí v zásobnej nádrži, odkiaľ sa následne v rámci závlahy aplikuje na zavlažovaný trávnik. Pred zimou sa ochrana závlahového systému robí prostredníctvom zazimovania, kedy sa vyfúkne voda nachádzajúca sa v potrubí, aby nedošlo v dôsledku pôsobenia mrazov k poškodeniu potrubia alebo iných prvkov systému. Počas roka je potrebná ochrana hlavne výsuvných prvkov postrekovačov, na čo sa používajú trávne kryty s umelým trávnikom. Závlahové technológie používané v súčasnosti umožňujú použitie nadzemných ale aj podzemných spôsobov zavlažovania s určitými výhodami každého spôsobu. Tiež existujú rôzne stupne automatizácie závlahových systémov, ako napríklad poloautomatické závlahové vozíky alebo plne automatické závlahové systémy realizované prostredníctvom výsuvných postrekovačov. Tieto návrhy spolu s komplexným zhodnotením realizácie projektovej dokumentácie a prevádzky umožnia optimálny výber závlahy na riešených futbalových ihriskách.
Kľúčové slová:
postrekovače, automatická závlaha, podzemná závlaha, závlahový systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene