Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Jozef Žembery, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Abstrakt:Predpokladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie pôdnej vlhkosti aplikácií biouhlia a na vývoj vegetačného indexu kukurice siatej. Pôdna vlhkosť je jedným zo základných parametrov pri posudzovaní úrodnosti pôdy, a pri kalkulovaní predpokladanej úrody. V prvom rade sa zameriame na meranie vlhkosti gravimetrickou metódou, ktorá patrí medzi najpresnejšie metódy. Zhrnieme celkovo vlhkostné pomery v regióne Malanta v roku 2015. V prvom rade bolo potrebné naštudovať hodnotenú plodinu-kukuricu. Jej morfologickú a biologickú stavbu. Potreby a požiadavky plodiny na pestovateľskú plochu, klimatické podmienky a pôdne nároky. Na základe poznania problematiky, boli hľadané funkčné vzťahy medzi pôdnou vlhkosťou a aplikáciou biouhlia. Naším cieľom je nájsť koreláciu medzi nameranými hodnotami pôdnej vlhkosti a aplikáciou biouhlia. Tvorba biomasy je jedným z ukazovateľov, ako plodina reaguje na pôdne a klimatické podmienky. Pre účely kalkulácie tvorby biomasy použijeme softvér BreedPix, ktorý počíta podiel zelenej frakcie na snímkach z fotoaparátu. V súčasnej dobe existujú rôzne metódy hodnotenia rastlinnej biomasy. Vizuálne pokrytie je často subjektívne; ostatné metódy sú deštruktívne alebo vyžadujú nejaké špeciálne zariadenie. Existujú možnosti používania digitálnych snímok získaných konvenčným digitálnym fotoaparátom pre účely monitorovania poľnohospodárskeho vývoja rastliny a buriny počas vegetačného obdobia na stanovenom experimentálnom stanovišti. Obrazy kukurice (Zea mays L.) boli snímane na poľnohospodárskej pôde v priebehu vegetačnej sezóny 2015. Snímky boli analyzované v softvéri BreedPix, ktorý analyzuje podiel zelenej frakcie (počet zelených pixelov), a tým aj vegetačný index. Odhadovalo sa, že IDVI na konkrétnom pozemku bude v intervale od 0,03 do 0,38. Ďalej predpokladáme, že rastúci trend vo vývoji rastlín bol čiastočne obmedzený konkurenčnou prítomnosťou burín na začiatku štúdie. Podľa našich skúseností môžeme odporučiť softvér pre časové a priestorové sledovanie vývoja využitia poľnohospodárskej plochy. Použitie je obmedzené pre skoré rastové fázy. Okrem toho môžu byť použité aj pre analyzovanie pokrytia burín.
Kľúčové slová:index vegetácie, pôdna vlhkosť, vývoj rastlín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene