Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Autor:
Ing. Peter Fertaľ
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jozef Žembery, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Effect of adoption of biochar on soil moisture and vegetation development index of corn
Abstrakt:
Estimated thesis is focused on evaluation of soil moisture and the impact of the application of biochar on its use. Soil moisture is one of the parameters for the assessment of soil fertility, and in calculating the expected harvest. Firstly, we will focus on measuring the humidity gravimetric method, which is one of the most accurate method. Summing up of wet conditions in the region Malanta 2015.V in the first place, it is necessary to understand how maize crop. Its morphological and biological construction. Needs and requirements of the crop growing area, climate and soil conditions. Na based on knowledge of the issues, we find the functional relationship between soil moisture and application of biochar. Our goal is to find a correlation between measured soil moisture values and the application of biochar. Biomass is one of the indicators such as crop response to soil and climate conditions. For purposes of the calculation of biomass production BreedPix use software which calculates the share of green fraction images from the camera. Nowadays there are various methods of plant biomass assessment available. Visual plant coverage assessment is often sujbective; the other methods are destructive or require pruchasing some special devices. There are we present assessment of the possibilities and limitations of using digital images made by convencial digital camera for the purposes of monitoring the agricultural plant development and weed ditribution during vegetation period in the established field experiment. Downwards images of corn( Zea mays L.) were takan on agricultural land during vegetation seasons 2015. images were analysed in BreedPix software that could estimate the green fraction(count of green pixels) and thus the imagederived vegetation index.It was estimated that the IDVI on specific plot inceased from 0.03 up to 0.38. further , we assume that increasing trend in the crop development was partially limited by competitive presence of weeds at the beginning of the study. According to our experience, we can recommend the software for temporal and spatial monitoring of development of the agricultural crops.The usage is limited to aerly growth stages. Moreover, it can be used also for assessmentof the weed coverage.
Kľúčové slová:
soil moisture, plant development, vegetation index

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene