Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Autor: Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Oponent 3:RNDr. Andrej Tall, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analyzing the distribution of soil grain-size fractions in SR by laser diffraction: methodical procedure
Abstrakt:The dissertation work was focused on the analysis of the distribution of grain-size fractions of Slovak soil determined by laser diffraction, followed by a proposal for a methodical method of determination of soil grain-size on a laser analyzer. The work includes the methodical preparation of soil samples, their measurement and subsequent evaluation of the measured results compared to the standard pipette method. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the soil granularity, of used the classification systems and methods of grain-size determination. In the next part of the thesis are presented the basic characteristics of the interest area and description of the used laser analyzers. The final chapter deals with the results achieved and their analysis and evaluation. The analysis was performed on 542 soil samples from approximately 270 sites. Interesting territories were agricultural lands located in the basin of the rivers Nitra, Váh and Hron. Soil samples were determined by laser diffraction and compared with results obtained by the standard pipette method. Evaluation of results was determined for individual grain fractions. The different physical principle of granularity between the laser and the pipette method does not give the resulting measured particle size distribution comparable to a 1:1 ratio. The aim of the dissertation thesis was to find out the dependence between the used methods and the classifications used in Slovakia. Two devices were used for laser analysis a) Analysette 22 MicroTec plus, manufacturer Fritsch (Germany) b) Mastersizer 2000, manufacturer Malvern Instruments (UK). Of the 542 soil samples, 271 samples were selected to derive statistical dependence using regression models, and the remaining 271 samples were used to validate the results. With respect to the obtained results we recommend polynomial regression for both types of laser analyzers. We found that, at the fraction <0,01 mm (Novak classification for determination of soil type) the difference between the measured values using the pipette method and the values measured by the laser analyzers ranged from 3 to 9 % (Analysette 22) and 2-11 % (Mastersizer 2000). After the subsequent correction of the results by model using polynomial regression, the values were 3,28 % (Analysette 22) and 2,24 % (Mastersizer 2000).
Kľúčové slová:pipette method, optical methods, laser diffraction

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene