Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba          Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Martin Halmo
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
Abstrakt:
Veľmi dôležitým prvkom pri kvalite futbalových zápasov alebo iných športových aktivít je práve drenážna a vegetačná vrstva. Cieľom diplomovej práce je na základe už existujúcich nameraných parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy navrhnutie najvhodnejšieho opatrenia a voľby frakcií kameniva a zeminy na prestavbu a účinnú funkciu týchto vrstiev pre futbalové ihrisko v obci Žitavce. Pri návrhu týchto vrstiev a ich zloženie sme sa pridržiavali normy DIN 18 035 – 4. Namerané existujúce parametre boli prebraté z bakalárskej práce Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov (Sádovský, 2016), v ktorej sme zrealizovali merania zrnitostného zloženia, hydraulickej vodivosti pôdy a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy. V práci bol navrhnutý systém vybudovanie vegetačnej a drenážnej vrstvy s jednotlivými pomermi frakcií, automatický závlahový systém v troch alternatívach (16+8 postrekovačov 10+3 postrekovačov, kvapková závlaha DRIPLINE XFS). Spracovaný bol zoznam použitého materiálu a rozpočet predpokladaných realizovaných nákladov. Prestavbou futbalového trávnika podľa spracovaného návrhu sa podstatne skvalitní realizovaná športová plocha pričom vznikne ihrisko spĺňajúce všetky kvalitatívne normy kladúce na daný druh trávnikov. Zároveň tak vzniknú lepšie podmienky na dosiahnutie kvalitnejších výkonov športovcov s nižším rizikom možných úrazov.
Kľúčové slová:
vegetačná vrstva, drenážna vrstva, futbalový trávnik , piesok, závlahový systém , postrekovače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene