Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
Abstrakt:
Keďže je meranie bodov odvodňovacej vetvy retenčnej čiary v laboratórnych podmienkach finančne ale aj časovo náročné, začali sa odhadovať body vlhkostnej retenčnej krivky z ľahšie dosiahnuteľných charakteristík pôdy (zrnitostné zloženie, objemová hmotnosť, obsah humusu atď.). Tento metodický postup je založený na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde na vyššie spomenutých charakteristikách. Pre tieto postupy, ktoré využívajúce regresnú analýzu zaviedli Bouma a van Lanen (1987) termín pedotransferové funkcie. Význam pedotransferových funkcií je nepopierateľný v súčasnom využívaní matematických modelov pohybu vody a ich rozšírení v zóne aerácie pôdy v regionálnych dimenziách a to napríklad pri hodnotení zásob vody v zóne aerácie pôdy pre rastliny, hodnotenie vplyvu antropogénnej činnosti ako je znečisťovanie podpovrchových vôd a pôdy, či analýze vplyvu globálnych zmien na zásoby vody v pôde. Výsledkom tejto práce je oboznámenie čitateľa s charakteristikou pedotransferových funkcií a ich neskoršie prepojenie s orografickým rozčlenením územia vstupujúceho do analýzy.
Kľúčové slová:
orografické rozčlenenie územia, fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti , vlhkostná retenčná krivka, regresná analýza, pedotransferové funkcie, retenčná čiara

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene