Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     
     
Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
Abstrakt:
Problematikou diplomovej práce je vodná erózia pôdy a následné protierózne opatrenia proti nej vo vybranej časti katastrálneho územia Lužianky. Cieľom práce je trvalo udržať úrodnosť poľnohospodárskej pôdy a zabrániť alebo aspoň znížiť rozsah vodnej erózie. Pre dosiahnutie týchto cieľov bolo potrebné navrhnúť protierózne opatrenia. Na základe analýzy a prieskumu územia a vypočítaných odtokových pomerov bola navrhnutá vhodná technická protierózna ochrana a to protierózny prieloh.
Klíčová slova:
vodná erózia, protierózny prieloh, protierózne opatrenia, odtokové pomery

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně