Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate
     
     
     
     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Draft anti-erosion stale for purposes of erosion control in the cadstral area Lužianky
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
Summary:
Problematikou diplomovej práce je vodná erózia pôdy a následné protierózne opatrenia proti nej vo vybranej časti katastrálneho územia Lužianky. Cieľom práce je trvalo udržať úrodnosť poľnohospodárskej pôdy a zabrániť alebo aspoň znížiť rozsah vodnej erózie. Pre dosiahnutie týchto cieľov bolo potrebné navrhnúť protierózne opatrenia. Na základe analýzy a prieskumu územia a vypočítaných odtokových pomerov bola navrhnutá vhodná technická protierózna ochrana a to protierózny prieloh.
Key words:
vodná erózia, protierózny prieloh, protierózne opatrenia, odtokové pomery

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited