Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
Abstrakt:
Problematikou diplomovej práce je vodná erózia pôdy a následné protierózne opatrenia proti nej vo vybranej časti katastrálneho územia Lužianky. Cieľom práce je trvalo udržať úrodnosť poľnohospodárskej pôdy a zabrániť alebo aspoň znížiť rozsah vodnej erózie. Pre dosiahnutie týchto cieľov bolo potrebné navrhnúť protierózne opatrenia. Na základe analýzy a prieskumu územia a vypočítaných odtokových pomerov bola navrhnutá vhodná technická protierózna ochrana a to protierózny prieloh.
Kľúčové slová:
vodná erózia, protierózny prieloh, protierózne opatrenia, odtokové pomery

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene