Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Zuzana Németová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Halva, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Záverečná práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v obci Jelšovce pre účely pozemkových úprav. Prieskumom dopravných pomerov sme zisťovali aktuálny stav existujúcich komunikácií v riešenom území a zistené komunikácie sme analyzovali z hľadiska označenia cesty, teda či ide o poľnú cestu, lesnú cestu, miestnu komunikáciu alebo štátnu cestu. Následne sme identifikovali kryt jednotlivých komunikácií, zamerali šírku každej cesty, všímali si sprievodnú vegetáciu a odvodnenie cesty, tak isto sme posúdili v akom technickom stave sa jednotlivé cesty nachádzajú. S nameranými skutočnosťami sme jednotlivé poľné cesty zaradili podľa voľnej koruny šírky cesty do kategórie poľných ciest s prislúchajúcou návrhovou rýchlosťou. Rovnako sme pri prieskume zisťovali existujúce cestné objekty a charakterizovali ich z aspektu technického stavu. Výsledkom práce sú sumárne bilancie existujúcich komunikácií, ktoré sú uvedené v prehľadných tabuľkách na konci práce.
Kľúčové slová:doprava, pozemkové úpravy, cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene